Beton Funderingen

In veel gevallen staat Deeterink Betonwerken aan het begin van een bouwproject. Wij realiseren bijna alle voorkomende fundaties, afhankelijk van de aard van het gebouw en de samenstelling van de bodem.

Enkele voorbeelden zijn: poeren fundering, stroken fundering en balken fundering traditioneel bekist of in PS- bekisting, zowel op staal als op palen.
Voor het maken van funderingen kan er gekozen worden voor een aantal bekistingssystemen traditioneel (houten bekisting), stalen of PS- bekisting. Ook de benodigde sparingen, ankers en of andere instortvoorzieningen kunnen door ons geplaatst en mee gestort worden.

Poeren fundering:
Een poeren fundering is een funderingsmethode waarbij in plaats van een heipaal of grote plaat een vrij groot dik gewapend betonnen blok wordt toegepast, die meestal in het werk wordt gegoten. Op deze poer wordt een gewapende kolom gegoten die de krachten overbrengt naar de poer. Een poeren fundering is in alle maten uitvoerbaar.

Stroken fundering:
Een strokenfundering is een fundering die vervaardigd is van gewapend beton in plaats van stortbeton. Hier is minder materiaal voor nodig omdat gewapend beton sterker is.

Balken fundering traditioneel bekist als in PS-bekisting zowel op staal als op palen:
Funderingsbalken dragen de belasting uit bovenliggende constructies af naar poeren en/of heipalen. Geprefabriceerde funderingsbalken, die in verschillende doorsneden geleverd kunnen worden, versnellen de uitvoering van de fundering.

De balken zijn in de breedte afgestemd op de paalbreedte en in de hoogte veelal op de hoogte van de kruipruimte of de hoogte, die nodig is voor voldoende gronddekking.

De balken zijn gewapend en voorzien van aangiet openingen (verticale sparingen) ter plaatse van palen en ter plaatse van de (tandvormige) balkopleggingen. Ter verankering van de balk worden deze verticale sparingen over de stekwapening geplaatst, die uit de palen of (onderliggende) dragende ondersteuning steekt. Na montage worden deze openingen aangegoten met gietmortel, waardoor de oplegging gefixeerd wordt en de verankering tot stand komt.
De uitvoeringsmethode zal geheel met de opdrachtgever worden overlegd, zodat er altijd de beste oplossing gekozen wordt voor elke specifiek project.