Kelders & Parkeergarages

Deeterink Betonwerken is gespecialiseerd in het werk storten van alle voorkomende betonwerkzaamheden waaronder betonkelders en parkeergarages.

Door het gebruik van eigen bekistingssystemen zijn wij heel flexibel en hebben we een korte voorbereidingstijd. De mogelijkheden van onze kelders en parkeergarages  zijn hierdoor eindeloos. 

Meestal worden de (mest) kelders, parkeergarages en zwembaden onder het grondwater niveau geplaatst, dus dient er aandacht geschonken te worden aan de waterdichtheid hiervan. Met name de kim afdichting en de eventuele doorvoeringen. Bij een hoge waterdruk en of waterstand kan het noodzakelijk zijn om voor het vervaardigen ter plaatse van de kelder/zwembad een bronbemaling en of tijdelijk damwand systeem toe te passen.

Als parkeerruimte schaars is, biedt een parkeerkelder de oplossing. Ontwikkeld als zelfstandig gebouw of als kelder onder bijvoorbeeld een kantoorpand. Deeterink Betonwerken realiseert deze parkeergarages compleet. Met een of meerdere parkeeretages; inclusief hellingbanen die toegang bieden tot de kelder.

Wij verzorgen en realiseren bijna alle voorkomende (mest) kelders zowel in het werk gestort als holle wand kelders voor zowel particulieren als voor bedrijfsdoeleinden. Informeer naar onze mogelijkheden voor het maken uw betonwerkzaamheden.